Thimms heeft als doelstelling om meer samenhang te brengen in de processen die zich afspelen tussen opdrachtgevers en bedrijven in de Automotive sector. Zeker in de economisch uitdagende tijd waarin we nu zitten is het van het allergrootste belang dat kosten in de hele waardeketen worden beperkt om daarmee concurrerend te blijven én gelijktijdig nog een gezond rendement te kunnen behalen. Opdrachtgevers en uitvoerders van diensten in de automotive sector hebben een grote afhankelijkheid van elkaar en delen daarnaast het gezamenlijke belang van een enthousiaste eindconsument. Deze factoren eisen een integrale procesaanpak met begrip en acceptatie van elkaars standpunten. Ton Hermus, de ondernemer die Thimms BV heeft opgericht, heeft vanaf 1990 vele aspecten doorlopen van het auto- en verzekeringsvak, in diverse management en directiefuncties. Vanuit zijn inhoudelijke kennis van de materie en wensen van de verschillende spelers is hij de aangewezen persoon om processen tussen partijen te ontwikkelen, implementeren of te verbeteren. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak!

Samenwerking

Processen

Goed funtionerende organisaties werken als een geoliede, goed afgestemde machine: de juiste radertjes en hun onderlinge verhouding zijn bepalend voor het realiseren van het beste resultaat

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking is de key succesfactor binnen elke onderneming. Iedere medewerker en elke afdeling moeten bijdragen aan het eindresultaat. Veel kennis is al in huis maar wordt pas maximaal ontsloten bij de beste samenwerking

Informatie en gegevens

Informatie en gegevens

In ieder bedrijf is een schat aan informatie voorhanden. De kunst is om deze informatie te ontsluiten en goed te analyseren om daarmee te kunnen besturen en bij te sturen

In de Automotive markt zijn grote, onomkeerbare veranderingen gaande. Deze veranderingen zijn divers, maar hebben alle voor zichzelf al een grote impact. Waar in het verleden een nadelige verandering nog wel eens werd gecompenseerd door een ander, positief effect zien we nu dat ontwikkelingen elkaar zelfs versterken. De belangrijkste veranderingen zijn: “oude” wetmatigheden verdwijnen, met […]

Read More