Welkom

Welkom

In de Automotive markt zijn grote, onomkeerbare veranderingen gaande. Deze veranderingen zijn divers, maar hebben alle voor zichzelf al een grote impact. Waar in het verleden een nadelige verandering nog wel eens werd gecompenseerd door een ander, positief effect zien we nu dat ontwikkelingen elkaar zelfs versterken. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • "oude" wetmatigheden verdwijnen, met als gevolg dat bestaande businessmodellen van bedrijven steeds minder relevant zijn. Dit vergt grote aanpassingsvaardigheden van de bedrijven in de Automotive markt. Deze is echter traditioneel ingesteld, versnipperd en erg operationeel van karakter, waardoor ondernemingen zich onvoldoende effectief aanpassen aan deze veranderende omstandigheden.
  • Mede door de komst van social media is het koopgedrag van consumenten erg aan het veranderen: autobezit wordt minder belangrijk gevonden dan beschikbaarheid, gebruiksgemak en dienstverlening. Daarnaast heeft de consument zich vooraf via Internet goed geïnformeerd.
  • Veel ondernemingen hebben fors geïnvesteerd en hebben moeite met het afstoten van onrendabele activiteiten of het herinrichten van het bedrijf, zolang de investeringen niet zijn terugverdiend. Daarbij is het eigen vermogen van het bedrijf ook vaak de pensioenvoorziening van de ondernemer.
  • De technologie in en rondom de auto verandert in hoog tempo. Dit heeft grote gevolgen voor de onderhoudsbehoefte van het voertuig, het aantal (schade)reparaties en het vereiste competentieniveau van de bedrijven en hun medewerkers.

In een zo veranderende markt liggen er volop kansen: Met een frisse blik kunnen wij u helpen deze kansen te pakken. Bel maar eens voor een afspraak!