Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) zal het voertuig in toenemende mate autonoom beslissingen nemen om de bestuurder te assisteren en ongevallen te voorkomen. Deze technologie is inmiddels op A segment auto’s verkrijgbaar en zal in de nabije toekomst standaard worden. Los van elektronische hulpmiddelen is ook de constructie van de auto vergaand aan het veranderen. Door gebruik te maken van verschillende materiaalsoorten en verbindingstechnieken worden zowel de constructieve sterkte als het gewicht van de auto sterk verbeterd. De diversiteit van deze constructietechnieken wordt groter en vraagt om (merk) specifieke kennis en equipment. De huidige CEO van General Motors, Mary Barra, geeft aan dat de technische ontwikkelingen in de automobielindustrie de komende 5 tot 10 jaar groter zullen zijn dan die in de afgelopen 50 jaar. Er gaat dus nogal wat op ons afkomen!

Er wordt vaak gesteld dat technische ontwikkelingen van auto’s altijd voldoende werden geabsorbeerd door schadeherstelbedrijven en dat dit nu ook weer zo zal zijn. Voor sturende partijen, zoals verzekeraars kan dit niet meer voldoende zijn. Door de actieve sturing van verzekeraars hebben zij een zorgplicht naar de gestuurde klant. De verzekeraar zal aansprakelijk gesteld worden door de klant als een auto, na herstel, onlogische of onnodige rij-beïnvloeding pleegt, met name als dit tot ongevallen leidt.

De beweging van Achmea voor sturing naar het merkenkanaal moet dan ook in het licht van deze aansprakelijkheid worden gezien. Vanuit de zorgplicht die de verzekeraar heeft en Europese wetgeving rondom risicobeheer kunnen verzekeraars in de toekomst niet anders dan voor “OEM approved” bedrijven te kiezen: dit betekent niet dat dealers zelf weer schades moeten gaan herstellen maar wel dat schadeherstelbedrijven zich merkerkenningen eigen moeten maken. Een autofabrikant zal de aansprakelijkheid altijd op de schouders van de zakelijke opdrachtgever leggen als een auto faalt door herstel buiten de OEM invloedssfeer om. Dit levert een enorm (imago)risico op voor de opdrachtgever en kan ook van grote invloed zijn op de beurswaarde en zelfs het voortbestaan van het bedrijf. In het recente verleden hebben we voldoende voorbeelden gezien van fabrikanten van airbags die enorme recall acties moesten organiseren en automobielfabrikanten die boetes moesten betalen door emissieschandalen. Zij hebben allemaal grote verliezen moeten incasseren en zijn jaren teruggeworpen.

Voor de schadehersteller betekent dit dat hij altijd zal moeten kunnen aantonen dat het juiste proces is gevolgd, door gekwalificeerde mensen met de juiste (gekalibreerde of up-to-date) equipement. Deze aantoonbaarheid is de sleutel om eventuele aansprakelijkheidsclaims in de toekomst succesvol te kunnen afwijzen. Denk dan aan fotomateriaal tijdens het proces, raadplegen van OEM informatie, zorgvuldige registratie van de betrokken (gekwalificeerde) medewerkers en reparatie met OEM onderdelen.


Comments are closed.