Wat doen we?

Wat doen we?

Processen

Als gevolg van de veranderende marktomstandigheden zijn de laatste jaren twee belangrijke ontwikkelingen waarneembaar: marktvolumes nemen af of zijn volatieler en de prijsdruk is sterk toegenomen. Voor opdrachtgevers, automotive bedrijven en hun leveranciers betekent dit een scherper inkoopbeleid en het onder de loep nemen van de interne organisatie om kosten te kunnen reduceren. Vaak wordt gefocust op kostenreductie volgens traditioneel recept, maar worden de fundamenten van de organisatie nauwelijks gewijzigd. Deze legacy veroorzaakt risico's in de kwaliteit van het herstel en de dienstverlening. Verlies hiervan zet het voortbestaan van uw bedrijf op het spel. Thimms kan u helpen de processen binnen uw bedrijf te vereenvoudigen door een kritische doorlichting van uw bedrijfsprocessen, zonder daarbij de kernwaarden van uw onderneming aan te tasten.

Samenwerking

Een kenmerk van de huidige Automotive markt is het grote aantal bedrijven dat vergelijkbare diensten aanbiedt. Het onderscheidend vermogen is beperkt. Door het overaanbod heeft de consument ruime keuze tegen steeds scherper wordende condities. Investeren en rendement behalen wordt daardoor steeds lastiger. Samenwerken met collega bedrijven, of zelfs het samenvoegen van bedrijven,  kan een goede oplossing zijn om specialisaties, en daarmee werkaanbod te verdelen en een investering rendabel te kunnen maken. Het opzetten van een samenwerking, waarin ieders belang evenwichtig wordt gewaardeerd en waarin afspraken transparant zijn is geen sinecure en vraagt om een rationele, onafhankelijke benadering. Thimms kan deze samenwerking voor u onderzoeken, vormgeven en tot een succesvolle implementatie brengen.

Informatie en analyse

Het volstaat al lang niet meer om een bedrijf te leiden op basis van inuitie of gevoel. Bezettingsgraad en efficiency zijn belangrijke indicatoren voor deonderneming, maar er moet ook commercieel voldoende marge worden gerealiseerd. Deze zaken vereisen continue aandacht.

"Meten is weten, gissen is missen"

Om een bedrijf te kunnen besturen en bijsturen zijn goede rapportages onontbeerlijk. Hiervoor zijn de juiste registraties en analyses nodig, maar het organiseren en uitvoeren hiervan is geen eenvoudige zaak.

Thimms kan uw bedrijf op de volgende manieren helpen:

  • zorgen dat er voldoende informatie ontstaat (bijvoorbeeld betere registratie in werkprocessen)
  • Deze informatie op een logische manier rangschikken en beschikbaar maken
  • Door analyse-instrumenten op te zetten om snel inzicht te krijgen in de cijfermatige ontwikkeling van uw onderneming